کیلید یک سامانه معتبر برای پیدا کردن املاک است که اطلاعات اگهی های مسکن را در اختیار کاربر قرار میدهد.