به شرکت ها امتیاز بده و امتیاز مشتری های دیگه رو هم ببین!