کوکوناد یک سوپرمارکت اینترنتی با بیش از ۱۳.۰۰۰ قلم کالا است که در زمینه عرضه مایحتاج زندگی فعال است.