روبیکا، سوپر اپلیکیشنی هوشمند با تنوع بالا از امکانات