حملو یکی از محصولات شرکت “ایده ویژن ارتباطات” است که در حوزه حمل و نقل درون شهری فعالیت می کند.