اپلیکیشن ۷۲۴، ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک، خرید شارژ، خرید بلیط و…