الوپیک یک مجموعه خدماتی در زمینه حمل و نقل انلاین به صورت پیک موتوری،سواری  و… است.