اسنپ مارکت یک سوپرمارکت اینترنتی است که حاصل همکاری دو شرکت اسنپ و هایپراستار میباشد.